Miljø og Økonomi

Tips til en bedre privatøkonomi

Vi har alle en privatøkonomi. Hvordan denne private økonomien utspiller seg er viktig for vårt egent ve og vel. Miljøbil har derfor satt opp flere tips til deg slik at du kan bruke disse tipsene til å få en bedre privatøkonomi.

Få oversikt over økonomien

Første steget i alt som har med økonomi å gjøre, enten det er en privatøkonomi eller om det er et lands økonomi er oversikt. Du må få oversikt over alle sider ved din økonomi for å kunne ta informative avgjørelser. Det er ikke mulig å ta beslutninger uten å vite nøyaktig hvor mange inntekter du har per måned og hvor mange utgifter du har per måned. Start i dag med å få en oversikt over din private økonomi slik at du kan få kontroll over dine kostnader.

Lag et budsjett

Når du har fått oversikt over din økonomi, som betyr at du vet alle dine inntekter og utgifter, kan du sette dette i et system. Et budsjett er viktig for at du skal kunne gjøre endringer i din økonomi. Når du har fått oversikten over din økonomi så må du sette denne oversikten inn i budsjettet. Et budsjett er et system for å best mulig presentere hvor mye penger du får inn og hvor mye penger som går ut. Du vil da med en gang få oversikt over hvor mye du overforbruker hver måned eller om du klarer å sitte igjen med penger.

Sett inn penger på bufferkontoen

Budsjettet ditt må vise at du sitter igjen med noen penger hver måned. Har du ikke noen penger igjen når måneden er over så har du brukt for mye. Havner du i minus når måneden er over har du et stort problem. Da bruker du penger du ikke har, enten det er lånte penger eller du ikke betaler alle dine regninger. Pass på at du alltid har penger til overs hver måned og at disse overføres til en bufferkonto slik at du har litt til overs når det blir vanskelig.

Forsikringer

Forsikringer er en viktig side av alles privatøkonomi. Norge har et godt velferdssystem, men kanskje ikke så bra at du ville ha klart deg på NAV, om du hadde havnet der. Pass på at du har forsikringer som passer på deg når du blir ufør. Da vil du få den økonomiske støtten du trenger og gi deg tid til å finne en ny jobb.

Hva består en privatøkonomi av?

Økonomi er et ord som brukes av ganske mange og i veldig mange situasjoner. Det er lett å bli drevet med å bruke ordet selv. Vi ønsker derimot å fokusere ordet økonomi ned til individet, altså til deg. Hva betyr økonomi for deg og hva slags plass har du i din økonomi. Hver og en person har en økonomi. Denne økonomien kalles vanligvis for en privatøkonomi. Privatøkonomien om handler hvordan du tjener penger, bruker penger, låner penger og legger penger til siden. Vi ser på et par deler av privatøkonomien for å belyse viktige områder for deg og din familie.

Lån

De fleste som ønsker å ha et normalt liv ønsker i den sammenheng å utvikle visse deler av livet sitt på en slik måte at de kan gjøre det de har lyst til fortest mulig. Da vi ofte tjener lite i forhold til kostnaden ved å kjøpe alt vi trenger er lån en viktig faktor i å komme oss på plass og å komme oss i hus på rett tid og til rett plass.

Du som privatperson må regne på lån. Er lån noe du bør eller kan ta opp for å kjøpe deg et hus? Huslån er en veldig viktig del av privatøkonomien fordi huslån gjør det mulig for deg å dekke bobehovet for deg og din familie. Du kan alltids leie, men kjøp av bolig er sett på som en bedre måte å bruke penger på over tid

Sparing

Lån er en stor del av våre liv når vi går fra studietiden og inn i voksenlivet. Når vi går inn i det voksne liv er det også viktig at vi tenker mer langsiktig enn det vi gjorde tidligere. Sparing er en sentral faktor i å ha en sunn privatøkonomi og i det å ha langsiktig tankegang. Mange i Norge er veldig flinke til å spare penger. Spesielt sparing over tid er viktig. Når du sparer penger så bygger du opp en buffer som gjør at du kan ta hånd om mindre og større økonomiske utfordringer når de skjer.

Investering

Privatøkonomi består av inntjening av penger, men også av bruken av penger. Når du bruker penger kan de brukes på forskjellige måter. Har du litt penger eller har du tilgang på litt penger, gjennom for eksempel lån, kan du sette pengene til å jobbe for deg. Investeringer er en viktig del av din private økonomi. Ekspertene sier at de fleste sin største investering er kjøp av bolig. Her gjør vi vanlige folk en investering som er verdt mellom 2 og 10 millioner kroner. Det er store beløp og derfor viktig at vi gjør den riktig.