Hva består en privatøkonomi av?

Økonomi er et ord som brukes av ganske mange og i veldig mange situasjoner. Det er lett å bli drevet med å bruke ordet selv. Vi ønsker derimot å fokusere ordet økonomi ned til individet, altså til deg. Hva betyr økonomi for deg og hva slags plass har du i din økonomi. Hver og en person har en økonomi. Denne økonomien kalles vanligvis for en privatøkonomi. Privatøkonomien om handler hvordan du tjener penger, bruker penger, låner penger og legger penger til siden. Vi ser på et par deler av privatøkonomien for å belyse viktige områder for deg og din familie.

Lån

De fleste som ønsker å ha et normalt liv ønsker i den sammenheng å utvikle visse deler av livet sitt på en slik måte at de kan gjøre det de har lyst til fortest mulig. Da vi ofte tjener lite i forhold til kostnaden ved å kjøpe alt vi trenger er lån en viktig faktor i å komme oss på plass og å komme oss i hus på rett tid og til rett plass.

Du som privatperson må regne på lån. Er lån noe du bør eller kan ta opp for å kjøpe deg et hus? Huslån er en veldig viktig del av privatøkonomien fordi huslån gjør det mulig for deg å dekke bobehovet for deg og din familie. Du kan alltids leie, men kjøp av bolig er sett på som en bedre måte å bruke penger på over tid

Sparing

Lån er en stor del av våre liv når vi går fra studietiden og inn i voksenlivet. Når vi går inn i det voksne liv er det også viktig at vi tenker mer langsiktig enn det vi gjorde tidligere. Sparing er en sentral faktor i å ha en sunn privatøkonomi og i det å ha langsiktig tankegang. Mange i Norge er veldig flinke til å spare penger. Spesielt sparing over tid er viktig. Når du sparer penger så bygger du opp en buffer som gjør at du kan ta hånd om mindre og større økonomiske utfordringer når de skjer.

Investering

Privatøkonomi består av inntjening av penger, men også av bruken av penger. Når du bruker penger kan de brukes på forskjellige måter. Har du litt penger eller har du tilgang på litt penger, gjennom for eksempel lån, kan du sette pengene til å jobbe for deg. Investeringer er en viktig del av din private økonomi. Ekspertene sier at de fleste sin største investering er kjøp av bolig. Her gjør vi vanlige folk en investering som er verdt mellom 2 og 10 millioner kroner. Det er store beløp og derfor viktig at vi gjør den riktig.