Tips til en bedre privatøkonomi

Vi har alle en privatøkonomi. Hvordan denne private økonomien utspiller seg er viktig for vårt egent ve og vel. Miljøbil har derfor satt opp flere tips til deg slik at du kan bruke disse tipsene til å få en bedre privatøkonomi.

Få oversikt over økonomien

Første steget i alt som har med økonomi å gjøre, enten det er en privatøkonomi eller om det er et lands økonomi er oversikt. Du må få oversikt over alle sider ved din økonomi for å kunne ta informative avgjørelser. Det er ikke mulig å ta beslutninger uten å vite nøyaktig hvor mange inntekter du har per måned og hvor mange utgifter du har per måned. Start i dag med å få en oversikt over din private økonomi slik at du kan få kontroll over dine kostnader.

Lag et budsjett

Når du har fått oversikt over din økonomi, som betyr at du vet alle dine inntekter og utgifter, kan du sette dette i et system. Et budsjett er viktig for at du skal kunne gjøre endringer i din økonomi. Når du har fått oversikten over din økonomi så må du sette denne oversikten inn i budsjettet. Et budsjett er et system for å best mulig presentere hvor mye penger du får inn og hvor mye penger som går ut. Du vil da med en gang få oversikt over hvor mye du overforbruker hver måned eller om du klarer å sitte igjen med penger.

Sett inn penger på bufferkontoen

Budsjettet ditt må vise at du sitter igjen med noen penger hver måned. Har du ikke noen penger igjen når måneden er over så har du brukt for mye. Havner du i minus når måneden er over har du et stort problem. Da bruker du penger du ikke har, enten det er lånte penger eller du ikke betaler alle dine regninger. Pass på at du alltid har penger til overs hver måned og at disse overføres til en bufferkonto slik at du har litt til overs når det blir vanskelig. Buffer er en god sikkerhet fremfor å låne penger.

Forsikringer

Forsikringer er en viktig side av alles privatøkonomi. Norge har et godt velferdssystem, men kanskje ikke så bra at du ville ha klart deg på NAV, om du hadde havnet der. Pass på at du har forsikringer som passer på deg når du blir ufør. Da vil du få den økonomiske støtten du trenger og gi deg tid til å finne en ny jobb.